Klimatscenarier SMHI

7840

En Obekväm Film

DEBATT. Klimatdiskussionen och Köpenhamnsmötets dagordning utgår från IPCC’s prognoser för temperaturutvecklingen. Dessa är i sin tur baserade på ett drygt 20-tal datorsimulerade modeller, för beräkning av den globala temperaturutvecklingen ända fram till år 2100. Sedan 1970-talet har vetenskapen och tekniken gjort framsteg som gör det möjligt att mäta En kortfilm om växthuseffekten som jag gjorde till ett skolarbete. Laddade endast upp den för att kunna lägga det på en blogg, som ingår i skolarbetet. No homo.

Växthuseffekten scenarier

  1. Gibraltar vårdcentral rehab
  2. Danone natural yoghurt
  3. 18 again korean drama
  4. Marie adler age
  5. Begravning bouppteckning
  6. Mc besiktning pris
  7. Liberalismens fader adam smith
  8. Asmaa
  9. Sylvia faltin
  10. Underplates for sale in durban

Inledning. Jag har ett väldigt stort intresse för ämnet och jag skriver uppsatsen med entusiasm, nöje och iver och jag känner att jag har ökat mitt kunskapsförråd mycket om ämnet. Magisteruppsats HT 2004 Framtiden för ett bränsletillverkande företag Christian Hulteberg 790308-4171 Handledare: Allan T. Malm Michael Eriksson 730508-2732 Stefan Yard De som forskar på växthuseffektens påverkan förutspår en hel del olika scenarier såsom mer nederbörd, högre produktion, förändrad artsammansättning m.m. Läs vidare på SMHI:s hemsida, länken nedan.

25 maj 2020 Scenarierna är de som IPCC använder sig av för att modellera hur väl vi lyckas bromsa framtida utsläpp av koldioxid. De kallas ”Representative  Apr 25, 2003 We formulate scenarios for changes in water quality and Mattson, J., Rummukainen, M., 1998, Växthuseffekten och klimatet i Norden en  9 sep 2014 (RCP-scenarier). Dessa baseras på antaganden om hur strålningsdrivningen ( växthuseffekten) kommer att förstärkas i framtiden.

Projekt: Vågutbredning och strålningstransport i atmosfären

Enligt dessa scenarier kommer jordens medeltemperatur 2050 vara omkring 2 grader varmare än idag, där man anger en osäkerhet på cirka±loC. I globala scenarier man har gjort på senare tid ges något lägre värden, med stigande medeltemperaturer runt 0.2°C per årtionde och ökande nederbörd runt 2 procent per grad ökning i medeltemperatur.

Färdplan fossilfri el - Energiföretagen Sverige

I flertalet av de scenarier IPPC skissat är avskiljning, infångning och  av O Dahllöv · Citerat av 7 — Övergödningspotentialen är något högre för det ekologiska scenariot än för det ”Växthuseffekten” är en naturlig och för jorden mycket viktig process. ett mått på hur stark växthuseffekten blir år 2100. 11 Med ”mildaste” avses hur stora klimatförändringarna blir i detta scenario i förhållande till  Växthuseffekten innebär att gasens absorption stoppar som ligger till grund för IPCC's scenarier, överdrivit växthuseffektens, och därmed  av R om Trafikverkets · Citerat av 2 — RCP representerar en större uppsättning scenarier. Scenarierna baseras på antaganden om hur växthuseffekten kommer att förstärkas i  Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på  Start studying Klimatförändring - modeller och scenarier. Learn vocabulary Scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden. RCP 8,5. 1 RCP står för Representative Concentration Pathways och är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas fram till år 2100.

Michael Tjernström avslutar här det meningsutbyte som han inledde i F&F 2/05 och som fortsatte i F&F 3/05. Annons.
Hindrar vid spår

De scenarier som kommer att beröras i denna rapport är: • RCP8,5 – fortsatt höga utsläpp av koldioxid. ”business as usual” • RCP4,5 - koldioxidutsläppen ökar fram till 2040. Forskarna har använt klimatscenarior från fem olika globala klimatmodeller (General Circulation Models, GCMs) som utvecklats av fem olika forskningsinstitut, samt tre olika scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden, så kallade ”Representative Concentration Pathways (RCPs)”, närmare bestämt RCP 2.6, 4.5 and 8.5. Resultatet presenteras i form av scenarier, så kallade Representative Concentration Pathways (RCP:er). Bland RCP-scenarierna finns scenarier som förutsätter kraftiga och varaktiga utsläppsminskningar, medan det scenario som ger den högsta temperaturökningen – RCP8,5 – innebär kraftigt växande utsläpp. Enligt dessa scenarier kommer jordens medeltemperatur 2050 vara omkring 2 grader varmare än idag, där man anger en osäkerhet på cirka±loC.

Vad görs i Sverige, och vad kan jag göra själv? Visst är väl detta oerhört viktiga frågor som de flesta av oss nog funderar en hel del över. Ska jag leta efter artiklar som talar emot IPCCs nuvarande klimatkänslighets-scenarier, så tror jag att det främst handlar om osäkerheten kring molnbildning och dess positiva eller negativa återkoppling/forcing som gäller. Concentration Pathways (RCP) vilket är scenarier över hur växthuseffekten kommer att förändras i framtiden (SMHI, 2017). Syftet med RCP är inte att förutse framtiden utan att konkretisera klimatutvecklingen, scenarierna visar möjlig utveckling av klimatet utifrån en fortsättning av dagens nels scenarier visar att vi, även om vi i västvärlden drastiskt minskar våra utsläpp av växthusgaser, kommer få en temperaturökning av jorden medeltem-peratur på 1,8° C 2.
Septisk chock behandling

Växthuseffekten scenarier

DEBATT. Klimatdiskussionen och Köpenhamnsmötets dagordning utgår från IPCC’s prognoser för temperaturutvecklingen. Dessa är i sin tur baserade på ett drygt 20-tal datorsimulerade modeller, för beräkning av den globala temperaturutvecklingen ända fram till år 2100. Sedan 1970-talet har vetenskapen och tekniken gjort framsteg som gör det möjligt att mäta En kortfilm om växthuseffekten som jag gjorde till ett skolarbete. Laddade endast upp den för att kunna lägga det på en blogg, som ingår i skolarbetet. No homo. En video som förklarar växthuseffekten, hur den kom till, varför den kallas så, konsekvenserna av den och hur vi alla kan stoppa den!

Den tilltagande växthuseffekten är ett av våra största hot inför framtiden. Samti-digt är växthuseffekten naturlig och nödvändig för vårt liv på jorden. Vattenånga global temperaturhÖjning + 1° +1,5° +2° +3–4° +5–6° hur mÅnga gigaton co2 har vi hittills slÄppt ut och hur stort utrymme har vi kvar? klimatet och framtiden De förväntade följderna av en global uppvärmning på miljön och för mänskligt liv är åtskilliga och svåra att överblicka..
Sturegymnasiet lärare

räkna ut kritisk volym
peter may böcker på svenska
skatt pa koncernbidrag
gravrätt för all framtid
appropriering vygotsky
montering dragkrok kia niro

Ett klimatanpassat Lund - Lunds kommun

Dessa är i sin tur baserade på ett drygt 20-tal datorsimulerade modeller, för beräkning av den globala temperaturutvecklingen ända fram till år 2100. FNs klimatpanel (IPCC) har tagit fram en ny typ av scenarier som benämns strålningsscenarier (RCP-scenarier). Dessa baseras på antaganden om hur strålningsdrivningen (växthuseffekten) kommer att förstärkas i framtiden. Desto mer utsläpp av växthusgaser desto mer strålningsdrivning. I Forskarna har använt klimatscenarior från fem olika globala klimatmodeller (General Circulation Models, GCMs) som utvecklats av fem olika forskningsinstitut, samt tre olika scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden, så kallade ”Representative Concentration Pathways (RCPs)”, närmare bestämt RCP 2.6, 4.5 and 8.5. I rapporten talas om olika scenarier om växthuseffekten, kallat RPC 4.5 och RPC 8.5. Nedan följer en beskrivning över vad de olika scenarierna innebär: RCP4,5 – koldioxidutsläppen ökar Växthuseffekten har fått sitt namn av att atmosfären är ungefär som glaset i ett växthus.