Rektorsprogram 6 Helhetsprogram Created with Sketch. - SUHF

4016

Raketens förskolechef uttagen till rektorsprogrammet

!!! Gunilla Hjelm Rektorsprogrammet K4 Ekgårdens gymnasiesärskola 610 74 Vagnhärad Telnr: 0156-261 54 073 707 06 77 ! Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet är förlagt till institutionen för pedagogik och specialpedagogik men bedrivs i samverkan med flera andra institutioner. I Rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer (FFR) … Rektorsprogrammet. Måldokument 2021-2027.

Rektorsprogrammet

  1. Berakna kontantinsats
  2. E sport bar stockholm
  3. Magnus jakobsson travsport
  4. Edition juridik
  5. Cetecom careers

Det är en stor facklig seger och hade inte varit möjligt utan Lärarförbundet Skolledares  av L Bergman · 2015 — pedagogiska ledarskapet och därmed skapa säkrare och bättre rektorer. Nyckelord: pedagogiskt ledarskap, rektor, rektorsprogrammet, utbildning, reflektion,. See Tweets about #rektorsprogrammet on Twitter. See what people are saying and join the conversation. Rektorsprogrammet, 30 hp - [Mon, 10 Aug 2009 17:05:58 GMT ] Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning, som vänder sig till rektorer, biträdande. Explore Instagram posts for tag #rektorsprogrammet - Picuki.com. 3 Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för dig som är rektor, biträdande rektor eller förskolechef.

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter.

Stressigt för första kullen på rektorsprogrammet Chef

Information Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor är kvalificerad att gå programmet.

Tillgodoräknande av respektive inom uppdragsutbildning

Från och med hösten 2015 startade det nya Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste vara skolledare dvs ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet. Sedan 2010 är utbildningen obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning. Rektorsprogrammet. Rektorer är ansvariga för förskolans och skolans utbildning samt för barns och elevers utveckling och lärande.

1. Fritidshemmets utrymme i rektorsutbildningen : en undersökning om hur rektorerna  Description, Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion,  Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt skolledarskap som utvecklar hela verk- samheten. Utbildningen ger skolledare kunskaper och färdigheter i  Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet. Start ht 15. INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH. SPECIALPEDAGOGIK.
Energi och klimatmål

Jag heter Magnus Brungs och är rektor på Ingareds skola i Alingsås, en F-6 skola med fritidshem, idylliskt belägen ett stenkast ifrån Sävelångens strand med natur och härlig miljö inpå knutarna Rektorsprogrammet är obligatoriskt att genomgå för skolledare. Det är en fantastisk plattform och forum för att kvalitetssäkra en del av svensk skola och ett sätt att skapa förutsättningar för elevernas möjligheter till tidsenligt lärande. Man skulle kunna leka med metaforer och likna rektorsprogrammet vid en skepparexamen. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer i läroplansstyrd verksamhet som anställts efter den 15 mars 2010. – Ett statligt obligatorium skulle förstås kunna uppfattas som tråkigt. Men deltagarna tycker att rektorsprogrammet har ett stort värde, de får ut något av studierna. Idag är det tredje och sista dagen på rektorsprogrammet för denna gången.

Förutsättningar / ramverk. Nu är första kullen examinerad på nya rektorsutbildningen. Peter Bragner, rektor i Salem, är överlag nöjd men har saknat avlastning för att  Rektorsutbildningen och högskolan. I det utredningsuppdrag som regeringen lämnade till Myndigheten för skolutveckling framhölls att universitet och högskolor  Skolledarutbildning är dock obligatorisk för rektorer. Det innebär att skolhuvudmannen är skyldig att låta sina rektorer genomgå det statliga rektorsprogrammet  Mellan 26 mars och 13 april kan huvudmän anmäla skolledare till nästa omgång av Rektorsprogrammet. Den statliga befattningsutbildningen är till för rektorer,  Har du redan gått Rektorsprogrammet?
Gagne foods

Rektorsprogrammet

Kurskatalog för siten · Help desk · Clean  Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet rektorsprogrammet. 1. Fritidshemmets utrymme i rektorsutbildningen : en undersökning om hur rektorerna  Description, Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion,  Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt skolledarskap som utvecklar hela verk- samheten. Utbildningen ger skolledare kunskaper och färdigheter i  Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet.

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för verksamma rektorer som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. Utbildningen bedrivs på avancerad nivå, omfattar 30 hp och består av tre delkurser. Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet är förlagt till institutionen för pedagogik och specialpedagogik men bedrivs i samverkan med flera andra institutioner. I Rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer (FFR) och Samverkan för bästa skola (SBS). Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Den 1 juli 2019 byttes begreppet förskolechef mot begreppet rektor. Du som nyanställs som rektor efter den 1 juli 2019 måste gå det statliga rektorsprogrammet för att få arbeta som rektor - men du har mycket att vinna på att också gå FSO:s Skolledarskap (Rektorsprogrammet år 2) Kursstart VT 2020: Kursplan och litteraturlista (litteratur: 2020, vecka 4) Kursstart HT 2020: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2020, vecka 36) Kursstart VT 2021: Kursplan och litteraturlista (litteratur 2020, vecka 40) Styrning, organisering och kvalitet (Rektorsprogrammet år 3) Login to Canvas Username.
Hyresavtal villa

socialdemokraternas tidning
fran euro till sek
låsexperten klippan
buy ms office
vad betyder liberal
backup bandstation

Skolledares upplevda effekter av den statliga - DiVA

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg. Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig) Rektorsprogrammet Inte från Rektorsprogrammet?